Logo

ALT/BAU

Alt·bau [ˈaltˌbaʊ̯] lietvārds, vācu valoda – veca būve, kas būvēta pirms noteikta laika perioda

ALT/BAU URBACT labās prakses pārneses tīkls

ALT/BAU labās prakses pārneses tīkls fokusējas uz alternatīvām stratēģijām centrālajos un vēsturiskajos Eiropas pilsētas rajonos lai aktivizētu neizmantotas un degradējošas būves, kas veidojas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Kā pamatu ņemot pieredzi no Kemnicas pilsētas URBACT labās prakses “Mājokļu aģentūra sarūkošajām pilsētām (Agentur StadtWohnen Chemnitz), tīkls kas pārnes pieredzi kura izrādījās veiksmīga, lai proaktīvi savienotu pārvaldes iestādes, īpašniekus, ieguldītājus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu taupīšanas attīstību.

Kamēr Kemnicā tika pievērsta īpaša uzmanība pilsētas “Gründerzeit” mikrorajoniem, partneru pilsētu problemātiskās teritorijas atrodas citās jomās. Rumānijas pilsētas Konstantas vecpilsēta saskaras ar lielu īpašumu degradāciju neatrisinātu īpašumtiesību dēļ, atstājot maz vietu darbam. Rīga (Latvija) arī saskaras ar līdzīgām problēmām kas skar kultūrvēsturiskā centra rajona ēkas. Liels skaits komerctelpas un dzīvokļi ir tukši Polijas pilsētā Ribņikā, savukārt Beļģijas pilsētai Seraņai raksturīgas tērauda rūpniecības pamestās vietas un novārtā atstātās tērauda strādnieku dzīvojamās telpas. Viljafranka del Penedesa (Spānija) uzskaita lielu tukšu īpašumu savā pilsētā, un Itālijas pilsētā Turīnā jūtama FIAT ražošanas pārtraukšanas negatīvā ietekme. Daudzi no bijušajiem FIAT darbinieku mājokļiem cīnās ar vakanci. Ideālā gadījumā rezultāts būs iniciatīvas vai aģentūras izveidošana katrā pilsētā, lai nepārtraukti strādātu vakanto ēku reaktivācijai un mājokļu situācijas kopējai uzlabošanai.

Laiks dalīties!

Tā kā daudzās pilsētās ir problēma ar brīvām ēkām, kurām nepieciešama atjaunošana, ALT/BAU projekta tīkls dalījās ar sava kopīgā darba rezultātiem pēdējo divu gadu laikā tiešsaistes vebinārā 2021. gada 19. aprīlī ar nosaukumu "Kā no jauna aktivizēt brīvās dzīvojamās ēkas, kurām nepieciešams remonts". Pilsētas plānojumā ieinteresētās pilsētas un interesenti saņēma uzaicinājumu piedalīties tiešsaistes pasākumā. Atsevišķu pilsētu pārstāvji ziņoja par to, kā viņi savā pilsētā ir pielāgojuši labo pieredzi no Kemnicas un kādas metodes, kas ir pierādītas praksē, ir piemērotas, lai no jauna aktivizētu brīvas un nerenovētas ēkas.

Prezentācijas par sekojošiem tematiem var atrast šeit (angļu valodā).

Videoierakstus par individuālajiem ieguldījumiem noslēguma konferencē var atrast ALT/BAU YouTube kanālā.

good practice_LV

Labās prakses apkopojums sniedz iekšēju pārskatu par labo praksi, ko partneri atklājuši un izpētījuši ALT/BAU tīklā. Tajā atrodami brīvu ēku, mārketinga darbību, juridisku instrumentu un pieejamu mājokļu inventarizācijas piemēri.

Labās prakses apkopojums (Download latviešu valodā)
Guidebook-eng_titel.jpg

Šajā ceļvedī ir sniegts pārskats un norādījumi ieinteresētajām pilsētām un profesionāļiem par to, kā piemērot ALT/BAU pieeju – izveide un uzdevumi – aktīvi iesaistīties brīvo dzīvojamo ēku un dzīvokļu, kam nepieciešama renovācija, reaktivācijā pilsētas attīstības labā (angļu valodā).

Ceļvedis (Download angļu valodā)
Folie10_Network2

Katra ALT/BAU labās prakses pārneses tīkla pilsēta savos plakātos iepazīstina ar pārneses procesu savā pilsētā. Sākot ar pašreizējo situāciju, nākotnes vīziju un stratēģiju šī redzējuma sasniegšanai (angļu valodā).

Plakāti (Download angļu valodā)
GIS-report-eng_titel.jpg

Aģentūra, kas rūpējas par vakantajām mājām, ir atkarīga no uzticamiem datiem. Šajā ziņojumā izklāstīti dažādi ĢIS rīki, kas pieejami ArcMap programmā un tās pielietojums brīvo vietu inventarizācijai, uzraudzībai un reklamēšanai. Ziņojuma struktūra atbilst “Mājokļu aģentūras” labās prakses galvenajiem pasākumiem un ierosina izmantot ĢIS metodes, kas var atbalstīt labas prakses nodošanu (angļu valodā).

GIS ziņojums (Download angļu valodā)

Pieredze

Tikšanās laikā Kemnicā. tīkla termiņa vidus posmā sanāksmē, partneri apskatīja savu sākuma stāvokli un jau sasniegto progresu projekta laikā.

Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH
Weststraße 49
09112 Chemnitz
Vācija
Tel: +49 371 - 355 70-0
E-Mail: urbact@stadtwohnen-chemnitz.de

EU
Urbact
Chemnitz
StädteBau
Urbact_GP
StadtWohnen